Informace o tom, jak společnost PANTER, spol. s r. o., se sídlem Na Markvartce 14, 160 00 Praha 6, IČ 45809003, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 12310, zpracovává v souvislosti se zasíláním informací a nabídek vaše osobní údaje.

Společnost PANTER, spol. s r. o. je správcem osobních údajů, které jste uvedl/a do formuláře při registraci na naší webové stránce. Shromažďujeme o vás jen tyto vámi uvedené údaje, tedy žádné citlivé informace. Tyto údaje jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo.

Potřebujeme znát pouze takové vaše osobní údaje, abychom vám mohli posílat e-mailové newslettery s novinkami, nabídkami a informacemi o zboží, se kterým obchodujeme a marketingových akcích týkajících se tohoto zboží, primárně jde o sluchátka a další výrobky SENNHEISER.

Osobní údaje zpracováváme pouze pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným způsobem. Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a zabraňuje neoprávněnému přístupu k osobním údajům.

Osobní údaje, které zpracováváme, zpracovávají naši pracovníci na území České republiky. Ke zpracovávaným osobním údajům nemá přístup žádná třetí strana za účelem, aby je jakkoli užívala, např. pro marketingové účely. Nikdy s osobními údaji neobchodujeme. Osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou nám osoba, které se týkají, dá k jejich zpracování souhlas.

Pokud si přejete nahlédnout do svých námi zpracovávaných osobních údajů, opravit je, odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním, nebo máte ohledně svých námi zpracovávaných osobních údajů jiný dotaz či podnět, obraťte se prosím na nás. Pokud se na nás obrátíte osobně, pak v místě naší níže uvedené provozovny.

PANTER, spol. s r. o.

Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4

tel. 241040940

e-mail: panter@panter-praha.cz